NE DARBE NE DİKTA; YAŞASIN BAĞIMSIZ, DEMOKRATİK, LAİK TÜRKİYE!
[ 2017 KAMU İHALELERİNDE DİPLOMAYA GÖRE YILLIK BEDEL ÜCRETİ ] TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

İMO ANA SAYFA   ŞUBE ANA SAYFA   ŞUBE İLETİŞİM   ARAMA   WEBMAIL   BELGE KONTROL   ÜYE GİRİŞİ

İMO ANA SAYFA
Üye İşlemleri Referans Belgesi Tescilli İşyerleri Kongre Sempozyum Çalıştay Programı GENÇ-İMO Sıkça Sorulan Sorular

22 HAZİRAN 2018, CUMA   

17

2017 KAMU İHALELERİNDE DİPLOMAYA GÖRE YILLIK BEDEL ÜCRETİ

    Yayına Giriş Tarihi: 07.04.2017   Güncellenme Zamanı: 07.04.2017 09:40:35  Yayınlayan Birim: MANİSA ŞUBE  
 

Güncellenme Zamanı: 07.04.2017 09:40:03

2017 YILI YAPIM İŞİ İHALELERİNDE BENZER İŞ DENEYİMİ OLARAK DİKKATE ALINACAK İNŞAAT MÜHENDİSİ DİPLOMASI TUTARI 216.681 TL

2017 YILI YAPIM İŞİ İHALELERİNDE BENZER İŞ DENEYİMİ OLARAK DİKKATE ALINACAK İNŞAAT MÜHENDİSİ DİPLOMASI TUTARI 216.681 TL

 

4734 Kamu İhale Kanunu Madde:62/(h): İş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların, aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işi ihalelerine başvurularında, toplam süresi onbeş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl, 2017/1 sayılı Tebliği ile 01.02.2017 tarihinden geçerli olmak üzere 216.681TL (İkiyüzonaltıbinaltıyüz seksenbirTürkLirası) olarak hesaplanmak üzere 10 uncu madde kapsamındaki benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır. Bu süre iş deneyimi bulunan mimar ve mühendisler için uygulanmaz. Bu bent kapsamında elde edilen deneyim mühendis ve mimarın beş yıldır en az % 51 hissesine sahip olduğutüzel kişiler tarafından da kullanılabilir.

 

*Bu kısımda yer alan "veya her iki ortağın da mühendis olup % 50-% 50 ortak olduğu" ibaresi; Anayasa Mahkemesinin; 10.12.2013 tarih ve 28847 sayılı Resmi Gazete` de yayımlanan E: 2012/104, K: 2013/87 sayılı Kararı ile 10.06.2014 tarihinden geçerli olmak üzere iptal edilmiştir.


Okunma Sayısı: 96

Manisa Şube Kaynaklı Gündem »
Tüm Gündem »

Sayfayı Yazdır