Türkiye Mühendislik Haberleri (TMH)

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası tarafından iki ayda bir yayınlanır.

Kurucusu: Orhan Yavuz
Sahibi: Nusret Suna
Genel Yayın Yönetmeni: Bülent Tatlı
Yazı İşleri Müdürü: Bülent Tatlı
Yayın Kurulu: Mustafa Atmaca, Ali Aydın, İbrahim Helvacı, Özer Or, Yusuf Hatay Önen, Mehmet Necat Özgür, Mustafa Tokyay

Yönetim Yeri:
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Necatibey Cad. No:57 06640 Kızılay-Ankara
Tel: (0.312) 294 30 00 - Faks: 294 30 88 www.imo.org.tr - E-posta: tmh@imo.org.tr

Yayın Koşulları: Yazılar hem elektronik ortamda hem de kağıt çıktı olarak gönderilmelidir. Görsel malzeme, teknik işlere uygun fotoğraf, dia ya da elektronik ortamda yüksek çözünürlüklü olmalıdır. Yayın kurulu gönderilen yazılarda dil, anlatma ve yazım tekniği yönünden gerekli düzeltme ve kısaltmaları yapabilir. Yazılardaki görüşler yazarlarına ait olup hiç bir şekilde İMO`nun aynı konudaki görüşlerini yansıtmaz. Gönderilen yazılar geri verilmez. Ancak yazıların basılıp basılmayacağı yazı sahiplerine mutlaka bildirilir. TMH`da yayınlanan yazılar kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası